تکمیل کادر اجرایی

این شرکت جهت تکمیل کادر اجرایی خود به 3 نفر کاردان عمران با سابقه کارگاهی حداقل 9 سال و 2 نیروی  تاسیساتی با حداقل سابقه اجرایی 6  سال نیاز مند است . علاقه مندان می توانند رزومه کاری خود را به آدرس اینترنتی شرکت gharb@hic-iran.com  ارسال نمایید.