پروژه های در دست طراحی شرکت سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب

 

               1- پروژه تجاری - مسکونی فردوسی دو با زیربنای 24735 متر مربع

                                    (114 واحد مسکونی +46 واحد تجاری)

 

                      فردوسی 2 فردوسی 2 تری دی

 

                                2- پروژه مسکونی زیبا شهر با زیربنای 20000 مترمربع

                                                           (180 واحد مسکونی)

 

               زیبا شهر زیبا شهر 2