درباه ما

شرکت سرمایه‌گذاری مسکن منطقه غرب با ماهیت نمایندگی و مرکزیت کرمانشاه با تحت پوشش قرار دادن استان‌های کرمانشاه، کردستان، ایلام و همدان در تابستان 1374 تاسیس و در سال 1386 به صورت شرکت فعالیت خود را به طور مستقل آغاز نمود. این شرکت تاکنون عملیات اجرایی 18 پروژه مسکونی شامل حدود 2600 واحد مسکونی با زیر بنای حدود 335 هزار متر مربع و نیز 4 پروژه تجاری و ادای با زیر بنای کل حدود 35 هزار متر مربع را آغاز نموده که از این میان 20 پروژه با زیر بنای کل حدود 345 هزار متر مربع به اتمام رسده است. احداث سرپرستی بانک مسکن در شهرهای کرمانشاه و همدان برج پاستور همدان از جمله سوابق این شرکت است.